Σχετικάistamatopoulos

professional
0 Καταχωρήσεις

Structural Engineer (B.A.Sc.Eng.) στην εταιρεία Implementation Ltd - Greece Ιδιοκτήτης στην εταιρεία "ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ" Ε.Ε. Μελέτη - Επίβλεψη - Κατασκευή Κτηριακών & Τεχνικών Έργων Σπουδές: Πολιτικός Μηχανικός, Δομοστατικός, στο ΑΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΤ, Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών Τ.Ε. Αναλυτικό έργο μου στο URL: https://gr.linkedin.com/in/ioannis-p-m-stamatopoulos-26896354

Δεν υπάρχει ευρετήριο