Σχετικάistamatopoulos

professional
0 Καταχωρήσεις

<p>Structural Engineer (B.A.Sc.Eng.) στην εταιρεία Implementation Ltd – Greece<br /> Ιδιοκτήτης στην εταιρεία «ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ» Ε.Ε.<br /> Μελέτη – Επίβλεψη – Κατασκευή Κτηριακών & Τεχνικών Έργων</p> <p>Σπουδές: Πολιτικός Μηχανικός, Δομοστατικός, στο ΑΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΤ, Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών Τ.Ε.</p> <p>Αναλυτικό έργο μου στο URL: </p> <p>https://gr.linkedin.com/in/ioannis-p-m-stamatopoulos-26896354</p>

Δεν υπάρχει ευρετήριο